История

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Журнално съобщение
4c426b... Oct 10, 2013, 23:27 None None
810a32... Jul 04, 2012, 21:29 Hugh Glaser Added RDF Dump
b879a3... Aug 15, 2011, 16:39 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
87d6c5... Aug 07, 2011, 20:59 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
27600d... Jul 24, 2011, 11:51 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
1f0839... Jul 19, 2011, 00:16 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
c3f1c0... Jul 18, 2011, 23:59 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
2610f1... Jul 18, 2011, 23:05 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-dblp
4ddc94... Oct 06, 2010, 22:06 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
6350ff... Sep 30, 2010, 20:06 10.227.3.101 fixed sparql endpoint url
180eb0... Sep 27, 2010, 18:08 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
7f5dea... Sep 27, 2010, 17:56 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
8849ed... Sep 27, 2010, 17:33 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
98367e... Sep 27, 2010, 14:37 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
ed6e6e... Sep 27, 2010, 10:43 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
e97100... Sep 26, 2010, 21:59 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
e0008c... Sep 09, 2010, 21:47 Richard Cyganiak (old)
47b8f5... Sep 09, 2010, 18:47 Hugh Glaser
1c4d9e... Aug 25, 2010, 14:08 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
545902... Aug 25, 2010, 14:06 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
30806a... Aug 25, 2010, 14:05 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
a49d15... Aug 25, 2010, 13:45 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
d320b1... Aug 24, 2010, 11:14 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
6c4431... Aug 24, 2010, 10:18 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-dblp
0dce9c... Aug 23, 2010, 13:31 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
e72ba1... Aug 23, 2010, 13:24 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Create object rkb-explorer-4