Ревизия: 15c1f205-0282-4859-b517-3130efcbb3af

Автор: Anja Jentzsch

Печат за времето (Timestamp): Jul 22, 2011, 14:25

Журнално съобщение:

REST API: Update object agrovoc-skos

Промени

Набори данни

Етикети на набори от данни

Групи