Ревизия: 1b70b14b-cda8-4219-9f62-458c267eddb9

Автор: www.ckan.net

Печат за времето (Timestamp): May 17, 2012, 18:45

Журнално съобщение:

REST API: Update object

Промени

Набори данни

Етикети на набори от данни

Групи