Ревизия: 7e7fc68b-8097-4d95-9d68-45d0217c58c8

Автор: Anja Jentzsch

Печат за времето (Timestamp): Sep 06, 2011, 15:31

Журнално съобщение:

REST API: Update object geowordnet

Промени

Набори данни

Етикети на набори от данни

Групи