Ревизия: a1ab1e0d-ddbc-409f-bbd0-3302ca25964a

Автор: Uwe Reh

Печат за времето (Timestamp): May 02, 2012, 08:24

Журнално съобщение:

Changed outdated URL for HeBIS, to a more persistent one

Промени

Набори данни

Етикети на набори от данни

Групи