Ревизия: a7c70d47-3d7f-4be7-9aad-e99d52040de8

Автор: www.ckan.net

Печат за времето (Timestamp): Aug 12, 2012, 20:06

Журнално съобщение:

REST API: Update object Link to an example data item within the dataset (RDF/XML)

Промени

Набори данни

Етикети на набори от данни

Групи