Ревизия: c711d17b-b010-42ac-afac-7c401397e97b

Автор: www.ckan.net

Печат за времето (Timestamp): Apr 25, 2012, 16:15

Журнално съобщение:

REST API: Update object

Промени

Набори данни

Етикети на набори от данни

Групи