Ревизия: d90d1979-b59e-4dfa-8998-400114eaf6ea

Автор: www.ckan.net

Печат за времето (Timestamp): Apr 24, 2012, 02:47

Журнално съобщение:

REST API: Update object

Промени

Набори данни

Етикети на набори от данни

Групи