Ревизия: e2f7abc7-d841-4bfe-a356-ca92edaf9667

Автор: www.ckan.net

Печат за времето (Timestamp): May 25, 2012, 18:27

Журнално съобщение:

REST API: Update object Example URI

Промени

Набори данни

Етикети на набори от данни

Групи