История на ревизии

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Същност Журнално съобщение
4b3683... Jul 06, 2015, 05:11 Daniel Fowler Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona REST API: Create member object
bd7b98... Jul 06, 2015, 05:10 Daniel Fowler Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona REST API: Delete Member: a3e8a44a-bf78-4bb3-9142-d939fd216ba4
85ac77... Jul 06, 2015, 05:10 Daniel Fowler Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
adbdbd... Jul 06, 2015, 05:10 Daniel Fowler REST API: Create member object
005379... Jul 06, 2015, 05:10 Daniel Fowler Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
395b2f... Jul 05, 2015, 20:10 Marco Neumann Lotico
e34aca... Jul 05, 2015, 20:05 Marco Neumann Lotico REST API: Update object Lotico SPARQL Query Form
92c6eb... Jul 05, 2015, 11:58 Marco Neumann Lotico REST API: Update object Lotico
87815e... Jul 05, 2015, 11:57 Marco Neumann Lotico REST API: Update object Lotico SPARQL Query Form
a39b91... Jul 05, 2015, 11:47 Dave Jones BBC Forgotten Stories REST API: Update object July 2015 CSV
7fe267... Jul 05, 2015, 11:46 Dave Jones BBC Forgotten Stories REST API: Update object bbc-forgotten-stories
c30464... Jul 05, 2015, 11:45 Dave Jones BBC Forgotten Stories REST API: Update object July 2015 JSON
bf402e... Jul 05, 2015, 11:44 Dave Jones BBC Forgotten Stories REST API: Update object bbc-forgotten-stories
9ac58b... Jul 05, 2015, 11:43 Dave Jones BBC Forgotten Stories REST API: Update object bbc-forgotten-stories
666fc7... Jul 05, 2015, 11:40 Dave Jones BBC Forgotten Stories Waveform Computing Ltd
9a0eaf... Jul 05, 2015, 10:34 Daniel Fowler Linking Open Data Cloud REST API: Create member object
5d4e0c... Jul 05, 2015, 10:27 Daniel Fowler Vanderbilt University Medical Center Fat-Water MRI Lab url = vumc-fwmri-lab REST API: Create member object
a99772... Jul 05, 2015, 10:27 Daniel Fowler Vanderbilt University Medical Center Fat-Water MRI Lab url = vumc-fwmri-lab REST API: Delete Member: a3e8a44a-bf78-4bb3-9142-d939fd216ba4
b6e21e... Jul 05, 2015, 10:27 Daniel Fowler REST API: Create member object
aa8e0f... Jul 05, 2015, 10:27 Daniel Fowler Vanderbilt University Medical Center Fat-Water MRI Lab url = vumc-fwmri-lab