История на ревизии

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Същност Журнално съобщение
b91c8a... Jul 29, 2014, 14:58 Ruben Verborgh Multimedia Lab Multimedia Lab
7a1e45... Jul 29, 2014, 12:31 Alexander Sadleir Multimedia Lab REST API: Create member object
a99231... Jul 29, 2014, 12:26 Alexander Sadleir Multimedia Lab REST API: Delete Member: 72ea3fd9-62ce-4b6e-b8a4-1b915f158f93
9f9531... Jul 29, 2014, 12:24 Alexander Sadleir REST API: Create member object
44c3d9... Jul 29, 2014, 12:24 Alexander Sadleir Multimedia Lab
1edd07... Jul 29, 2014, 12:04 pierre chrzanowski Budget Yaoundé 6 REST API: Update object
cab26b... Jul 29, 2014, 11:56 pierre chrzanowski Budget Yaoundé 7 REST API: Update object
7277a7... Jul 29, 2014, 11:37 pierre chrzanowski Budget Yaoundé 1 REST API: Update object
653e45... Jul 29, 2014, 11:30 pierre chrzanowski Budget Yaoundé 1 REST API: Update object
188421... Jul 29, 2014, 11:27 pierre chrzanowski Budget Yaoundé 1 REST API: Update object
919ff8... Jul 29, 2014, 11:23 pierre chrzanowski Budget Yaoundé 2 REST API: Update object
194fd4... Jul 29, 2014, 11:13 pierre chrzanowski Budget Yaoundé 7 REST API: Update object
5bfbe9... Jul 29, 2014, 10:59 pierre chrzanowski Budget Douala 3 REST API: Update object budget-douala-3
c0df9f... Jul 29, 2014, 10:53 pierre chrzanowski Budget Bertoua 2 REST API: Update object budget-bertoua-2
256680... Jul 29, 2014, 10:53 pierre chrzanowski Budget Bertoua 2 REST API: Update object Budget Bertoua 2 2013
32f9de... Jul 29, 2014, 10:52 pierre chrzanowski Budget Bertoua 2 REST API: Update object Budget Bertoua 2 2012
6225d1... Jul 29, 2014, 10:52 pierre chrzanowski Budget Bertoua 2
8909ef... Jul 29, 2014, 10:51 pierre chrzanowski Budget Douala 5 REST API: Update object Budget Douala 5 2009
31da1b... Jul 29, 2014, 10:51 pierre chrzanowski Budget Douala 5 REST API: Update object Budget Douala 5 2009
97fe03... Jul 29, 2014, 10:50 pierre chrzanowski Budget Douala 5 REST API: Update object Budget Douala 5 2010