История на ревизии

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Същност Журнално съобщение
f77ce9... Aug 24, 2015, 10:56 warsh gal Test dataset REST API: Update object
57b14e... Aug 24, 2015, 10:33 warsh gal
1ee8a9... Aug 24, 2015, 10:26 warsh gal Test dataset REST API: Update object boi-test
7a1d19... Aug 24, 2015, 10:26 warsh gal Test dataset REST API: Update object boi-test
bb5f4c... Aug 24, 2015, 10:23 warsh gal Test dataset BOI game
9c42b1... Aug 24, 2015, 08:54 Daniel Fowler BOI game REST API: Delete Member: a3e8a44a-bf78-4bb3-9142-d939fd216ba4
454e98... Aug 24, 2015, 08:53 Daniel Fowler BOI game REST API: Create member object
e8f26f... Aug 24, 2015, 08:53 Daniel Fowler BOI game REST API: Create member object
1eeda4... Aug 24, 2015, 08:53 Daniel Fowler BOI game REST API: Create object boi
9022b8... Aug 24, 2015, 07:40 Daniel Fowler Quality Products Puglia REST API: Delete Member: a3e8a44a-bf78-4bb3-9142-d939fd216ba4
d5476e... Aug 24, 2015, 07:40 Daniel Fowler Quality Products Puglia
f70e81... Aug 24, 2015, 07:40 Daniel Fowler Quality Products Puglia REST API: Create member object
ba3b4a... Aug 24, 2015, 07:40 Daniel Fowler Quality Products Puglia REST API: Create member object
783ff9... Aug 24, 2015, 07:39 Daniel Fowler Quality Products Puglia REST API: Create object quality-products-puglia
7e6802... Aug 23, 2015, 23:04 Tim L REST API: Update object provenanceweb
94de81... Aug 23, 2015, 12:49 Miroslav Kubásek Municipal elections in 2014 - billboards, Czech Republic
5ec93f... Aug 23, 2015, 12:48 Miroslav Kubásek European Parliament elections in 2014 - billboards, Czech republic
0951a6... Aug 23, 2015, 12:47 Miroslav Kubásek European Parliament elections in 2014 - billboards, Czech republic
03e791... Aug 23, 2015, 12:45 Miroslav Kubásek European Parliament elections in 2014 - billboards, Czech republic
82fef1... Aug 23, 2015, 12:44 Miroslav Kubásek Municipal elections in 2014 - billboards, Czech Republic