История на ревизии

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Същност Журнално съобщение
c91c7d... Sep 20, 2014, 15:15 Richard Cyganiak Yale Center for British Art REST API: Delete Member: 067baaa8-fcb8-4941-a25e-278aaef63c09
7bf0b9... Sep 20, 2014, 15:15 Richard Cyganiak Yale Center for British Art REST API: Create member object
09defd... Sep 20, 2014, 15:15 Richard Cyganiak REST API: Create member object
7d5ef4... Sep 20, 2014, 15:15 Richard Cyganiak Yale Center for British Art
d350b3... Sep 20, 2014, 09:35 Oscar Corcho AragoDBPedia
5085f9... Sep 20, 2014, 00:59 Nick Evershed Australian political donations - declared by party REST API: Update object australian-political-donations-declared-by-party
8a84c6... Sep 20, 2014, 00:59 Nick Evershed Australian political donations - declared by party REST API: Update object australian-political-donations-declared-by-party
9a8407... Sep 20, 2014, 00:59 Nick Evershed Australian political donations - declared by party Australia
aebcc3... Sep 20, 2014, 00:57 Nick Evershed Australian associated entity donations REST API: Update object australian-associated-entity-donations
f6b0fa... Sep 20, 2014, 00:57 Nick Evershed Australian associated entity donations REST API: Update object australian-associated-entity-donations
ea408e... Sep 20, 2014, 00:56 Nick Evershed Australian associated entity donations Australia
c48808... Sep 19, 2014, 19:14 cHarmening USGS Feature Definition Vocabulary REST API: Update object usgs-feature-definition-vocabulary
d6b3e7... Sep 19, 2014, 17:59 Matt Linares Frontex Migration Stats REST API: Update object frontex-migration-stats
6c7931... Sep 19, 2014, 17:59 Matt Linares Frontex Migration Stats REST API: Update object frontex-migration-stats
02b7dc... Sep 19, 2014, 17:58 Matt Linares Frontex Migration Stats microsplash
d639e1... Sep 18, 2014, 08:44 Subhajit Ganguly All India Pincode Directory REST API: Update object all-india-pincode-directory
88ba81... Sep 18, 2014, 08:43 Subhajit Ganguly All India Pincode Directory REST API: Update object all-india-pincode-directory
6c29bc... Sep 18, 2014, 08:42 Subhajit Ganguly All India Pincode Directory REST API: Update object all-india-pincode-directory
12d4a1... Sep 18, 2014, 08:42 Subhajit Ganguly All India Pincode Directory India Data REST API: Update object all-india-pincode-directory
721abb... Sep 18, 2014, 08:41 Subhajit Ganguly All India Pincode Directory India Data