История на ревизии

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Същност Журнално съобщение
9d0230... Nov 25, 2014, 14:35 Anthony Lau 正式選民登記冊 各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈 REST API: Update object dc-electors
7ed2dd... Nov 25, 2014, 14:28 Code for Hong Kong REST API: Create member object
351c54... Nov 25, 2014, 14:28 Code for Hong Kong Code for Hong Kong REST API: Create member object
dd9fb1... Nov 25, 2014, 14:28 Code for Hong Kong Code for Hong Kong REST API: Create member object
d9b079... Nov 24, 2014, 22:17 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to pinterest.com (22-Nov-2014) -- varocarbas.com
7d3f5d... Nov 24, 2014, 22:17 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to pinterest.com (22-Nov-2014) -- varocarbas.com
e6ccbe... Nov 24, 2014, 22:16 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to wordpress.org (22-Nov-2014) -- varocarbas.com
55ddf5... Nov 24, 2014, 22:16 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to wordpress.org (22-Nov-2014) -- varocarbas.com
20acdf... Nov 24, 2014, 22:15 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to youtube.com (21-Nov-2014) -- varocarbas.com
d6707b... Nov 24, 2014, 22:15 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to youtube.com (21-Nov-2014) -- varocarbas.com
efa523... Nov 24, 2014, 22:15 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to instagram.com (21-Nov-2014) -- varocarbas.com
88fa0d... Nov 24, 2014, 22:14 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to instagram.com (21-Nov-2014) -- varocarbas.com
1b4d7d... Nov 24, 2014, 22:14 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to facebook.com (08-Nov-2014) -- varocarbas.com
66d5c8... Nov 24, 2014, 22:14 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to facebook.com (08-Nov-2014) -- varocarbas.com
1131fa... Nov 24, 2014, 22:13 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to twitter.com (06-Nov-2014) -- varocarbas.com
770473... Nov 24, 2014, 22:12 Alvaro Carballo Garcia Backlinks to the Top-Linked Domains -- varocarbas.com REST API: Update object 1000 Backlinks to twitter.com (06-Nov-2014) -- varocarbas.com
108690... Nov 24, 2014, 21:57 Andreiwid Correa contracts REST API: Update object contracts
0e62a2... Nov 24, 2014, 21:56 Andreiwid Correa contracts OGD USP Brazil REST API: Update object contracts
ce9767... Nov 24, 2014, 21:55 Andreiwid Correa contracts OGD USP Brazil
5e399b... Nov 24, 2014, 20:51 Catalina Margozzini del Valle Logos proyectos FCI