Aquesta és una revisió antiga d'aquest conjunt de dades, tal i com s'edità el Apr 12, 2011, 17:36. Pot diferir significativament de la revisió actual.

2001 Spanish Census to RDF

This site offers information of the conversion process of a 5% sampling of the 2001 Spanish census from a plain useless format to RDF, a semantic representation supported by different products, services and protocols.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Font http://census.lab216.com
Autor Javier D. Fernández

Comments