Historial de revisions

Revisió Marca horària Autor Entitat Missatge de registre
adc5f2... May 25, 2015, 10:37 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
e8e4ef... May 25, 2015, 10:37 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
4dcb47... May 25, 2015, 10:36 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
240dc2... May 25, 2015, 10:36 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
284f8f... May 25, 2015, 10:36 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
02a95c... May 25, 2015, 10:36 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
0606b1... May 25, 2015, 10:35 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
636498... May 25, 2015, 10:35 ALIADA project REST API: Update object artium
64f322... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
a04cec... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
e60ffe... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
976f33... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
7954b6... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
88cb7b... May 25, 2015, 10:17 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
89f925... May 25, 2015, 10:17 ALIADA project ARTIUM REST API: Update object artium
8c911f... May 25, 2015, 09:57 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
c38bd1... May 25, 2015, 09:57 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
3c98fc... May 25, 2015, 09:56 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
99aff8... May 25, 2015, 09:56 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
7ed734... May 25, 2015, 09:56 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org