Entry point to an example of the top concept ...

URL: http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_330998

Entry point to an example of the top concept "state"

Žádný náhled není k dispozici.
Pro datový typ org/aos/agrovoc/c_330998 nebyl definován nástroj pro jeho zpracování.

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Mar 07, 2012
Vytvořeno neznámý
Formát neznámý
Licence Creative Commons Neužívejte dílo komerčně (jakákoli takováto CC licence)
id3843ca4e-643b-47a7-a2c3-960e482e9d6c
position24
resource group idd239cbdb-c239-51a9-ff5f-8a38f781e06b
resource typefile
revision ide0689aa8-453a-43c9-9dfa-55ee1cfa7819
revision timestampBřezen 7, 2012
stateactive