Amphibian taxonomy

A taxonomy of Amphibia

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj http://bioportal.bioontology.org/ontologies/1370
Autor AmphiAnat list
Správce BioPortal project on behalf of ontology owner.
links:bioportal-birnlex 21
links:bioportal-lnc 17
links:bioportal-ncbitaxon 28
links:bioportal-ncit 54
links:bioportal-taxrank 29
published-via http://sparql.bioontology.org
sparql-named-graph http://bioportal.bioontology.org/ontologies/ATO
triples 49391

Comments