Download thesaurus and mappings in different ...

URL: http://zbw.eu/stw/versions/latest/download/about

Download thesaurus and mappings in different formats

Žádný náhled není k dispozici.
Pro datový typ eu/stw/versions/latest/download/about nebyl definován nástroj pro jeho zpracování.

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Sep 06, 2013
Vytvořeno neznámý
Formát neznámý
Licence Creative Commons Neužívejte dílo komerčně (jakákoli takováto CC licence)
id702712d5-23c2-4f6a-9b2e-3687372d426b
resource group id322befe1-33fb-5000-8166-c1bd762d86f4
resource typefile
revision id795dd131-fb1b-475e-95f7-adc112260df8
revision timestampZáří 6, 2013
stateactive