Verze: 15c1f205-0282-4859-b517-3130efcbb3af

Autor: Anja Jentzsch

Časový údaj: Jul 22, 2011, 14:25

Zpráva logu:

REST API: Update object agrovoc-skos

Změny

Datasety

Tagy datasetů

Skupiny