Verze: 5f289759-3f07-4026-ba16-6e656c248df8

Autor: www.ckan.net

Časový údaj: Apr 15, 2012, 16:19

Zpráva logu:

REST API: Update object

Změny

Datasety

Tagy datasetů

Skupiny