Historie verzí

Verze Časový údaj Autor Prvek Zpráva logu
63693f... Jun 29, 2015, 12:29 Robert Trypuz OntoBeef Domain REST API: Update object ontobeef-domain
592de1... Jun 29, 2015, 12:28 Robert Trypuz OntoBeef Domain REST API: Update object ontobeef-domain
335bc6... Jun 29, 2015, 10:16 Robert Trypuz OntoBeef Domain
20c8c9... Jun 29, 2015, 10:09 Robert Trypuz OntoBeef Domain
0aab37... Jun 29, 2015, 09:59 Robert Trypuz OntoBeef Domain
ac5ad6... Jun 29, 2015, 09:57 Robert Trypuz OntoBeef Domain
fad088... Jun 29, 2015, 09:56 Robert Trypuz OntoBeef Domain
8cb0af... Jun 29, 2015, 09:54 Robert Trypuz OntoBeef Domain
e9a1c7... Jun 29, 2015, 09:53 Robert Trypuz OntoBeef Domain
22b35c... Jun 29, 2015, 09:52 Robert Trypuz OntoBeef Domain
46daf1... Jun 29, 2015, 09:52 Robert Trypuz OntoBeef Domain
8bad45... Jun 29, 2015, 09:49 Robert Trypuz OntoBeef Domain
897483... Jun 29, 2015, 09:42 Robert Trypuz OntoBeef Domain
bb0893... Jun 29, 2015, 09:41 Robert Trypuz OntoBeef Domain
87a21e... Jun 29, 2015, 09:39 Robert Trypuz OntoBeef Domain
d9c281... Jun 29, 2015, 09:35 Robert Trypuz OntoBeef Domain
de922d... Jun 29, 2015, 09:31 Robert Trypuz OntoBeef Domain
bc959e... Jun 29, 2015, 07:33 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
1d9ac8... Jun 29, 2015, 07:32 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
3d5fda... Jun 29, 2015, 07:32 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org