Historie verzí

Verze Časový údaj Autor Prvek Zpráva logu
34a421... Sep 04, 2015, 12:13 Mikel Egaña Aranguren Demografia Gipuzkoa Eurohelp Consulting REST API: Create object demo-gip-8
0cab66... Sep 04, 2015, 12:08 Mikel Egaña Aranguren Demografia Gipuzkoa REST API: Delete Package: demo-gip-7
7afcf8... Sep 04, 2015, 12:07 Mikel Egaña Aranguren Demografia Gipuzkoa REST API: Delete Package: demo-gip-6
3d8308... Sep 04, 2015, 12:00 Mikel Egaña Aranguren Demografia Gipuzkoa Eurohelp Consulting REST API: Create object demo-gip-7
e15bc3... Sep 04, 2015, 11:54 Mikel Egaña Aranguren Demografia Gipuzkoa
617830... Sep 04, 2015, 11:07 Mikel Egaña Aranguren Demografia Gipuzkoa Eurohelp Consulting REST API: Create object demo-gip-6
9f4fb2... Sep 03, 2015, 17:04 Radim Štandl Mereni Kvality Ovzdusi
8997a4... Sep 03, 2015, 17:03 Radim Štandl Uzavírky v Brně
b0925a... Sep 03, 2015, 17:03 Radim Štandl Parcelní kresba města Brna
e9bf7f... Sep 03, 2015, 17:03 Radim Štandl Svozove vozy - Sako
253e6e... Sep 03, 2015, 17:02 Radim Štandl MMB RR 2015
54ae43... Sep 03, 2015, 17:02 Radim Štandl Správní členění města Brna
9fdc5f... Sep 03, 2015, 17:02 Radim Štandl Cenové mapy města Brna
9bccab... Sep 03, 2015, 17:01 Radim Štandl Vrstevnice na území města Brna
777a9d... Sep 03, 2015, 17:01 Radim Štandl Lokality brownfields města Brna
13476d... Sep 03, 2015, 17:01 Radim Štandl Sběrná střediska odpadů města Brna
211ae4... Sep 03, 2015, 17:01 Radim Štandl Městské zóny města Brna
bff6e9... Sep 03, 2015, 17:00 Radim Štandl Revíry Městské policie Města Brna
da9dea... Sep 03, 2015, 17:00 Radim Štandl Kontejnery a stanoviště kontejnerů města Brna
5e3dcc... Sep 03, 2015, 17:00 Radim Štandl Záplavová území města Brna