Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Sep 14, 2011
Δημιουργήθηκε Άγνωστος
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
can be previewed1
formatCSV
idd273d990-c476-404e-858d-a41cb209c0b1
resource group id6394badb-1a66-410f-b77b-948c23dd92df
revision id9a70b9bd-8dda-4ddd-9ed1-ecd504c62a4c
revision timestampΣεπτέμβριος 14, 2011
stateactive