Ιστορία

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Μήνυμα καταγραφής
092db9... Oct 10, 2013, 23:27 None None
da2207... Jul 02, 2012, 10:39 Hugh Glaser Edited resources.
82aa31... Jul 02, 2012, 10:38 Hugh Glaser Edited resources.
542248... Jun 23, 2012, 20:52 Hugh Glaser Added a link to a full data dump.tgz
18655b... Aug 15, 2011, 17:00 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
82712f... Jul 24, 2011, 11:52 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
4d6356... Jul 22, 2011, 16:20 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
7d131c... Jul 18, 2011, 23:05 Anja Jentzsch REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
10f7d8... Oct 06, 2010, 22:06 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
803c21... Sep 30, 2010, 20:04 10.227.3.101 fixed sparql endpoint url
57dd64... Sep 27, 2010, 20:16 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
e2d856... Sep 27, 2010, 17:33 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
e79a90... Sep 27, 2010, 14:36 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
e05855... Sep 27, 2010, 14:20 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
c69442... Sep 27, 2010, 10:43 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
36858a... Sep 27, 2010, 07:53 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 added example URI
0ff479... Sep 26, 2010, 21:59 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
1c739a... Sep 09, 2010, 18:11 Hugh Glaser
fc85d3... Sep 09, 2010, 18:05 Hugh Glaser
585f87... Aug 24, 2010, 11:14 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
4b2056... Aug 24, 2010, 10:17 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object rkb-explorer-darmstadt
a41b05... Aug 23, 2010, 13:35 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
e66c0e... Aug 23, 2010, 13:24 https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Create object rkb-explorer-3