Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Mar 13, 2012
Δημιουργήθηκε Άγνωστος
Διαμόρφωση text/csv
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
can be previewed1
datastore active1
formatCSV
hashf4f94ec6f3297e608a562434e52a3993a3c3f7e4
id0c2bd47a-6ac5-412e-a337-1b45a952e07e
last modifiedΜάρτιος 13, 2012
mimetypetext/csv
resource group idf63312d6-7656-451d-8a76-716deef1ab12
resource typefile
revision id9981cbb6-d391-42c3-9b9a-f72d0742795f
revision timestampΟκτώβριος 9, 2012
size1 MiB
stateactive
webstore last updatedΟκτώβριος 9, 2012
webstore urlactive