Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
7fbaf6... Oct 07, 2015, 11:17 Ana Manchado Mangas Encabezamientos de Materia de la BNE en SKOS REST API: actualización de objeto encabezamientos-de-materia-de-la-bne-en-skos
339c98... Oct 07, 2015, 11:14 Ana Manchado Mangas Encabezamientos de Materia de la BNE en SKOS REST API: actualización de objeto encabezamientos-de-materia-de-la-bne-en-skos
37347b... Oct 07, 2015, 11:10 Ana Manchado Mangas
c413a3... Oct 07, 2015, 11:04 Ana Manchado Mangas Encabezamientos de Materia de la BNE en SKOS
46722b... Oct 07, 2015, 11:04 Ana Manchado Mangas Encabezamientos de Materia de la BNE en SKOS REST API: actualización de objeto Zipped RDF/XML Subject Heading file
186520... Oct 07, 2015, 11:02 Ana Manchado Mangas Encabezamientos de Materia de la BNE en SKOS REST API: actualización de objeto Zipped RDF/XML Subject Heading file
1e6d8a... Oct 07, 2015, 11:01 Ana Manchado Mangas
07c568... Oct 07, 2015, 10:57 Ana Manchado Mangas Encabezamientos de Materia de la BNE en SKOS REST API: actualización de objeto Subject Heading
eb6a1e... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
2003fb... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
916f6e... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
2a9112... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
398422... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
39501b... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
45b573... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
8eb0ee... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
e1526b... Oct 07, 2015, 10:46 ALIADA project REST API: Update object artium
4ad25b... Oct 07, 2015, 10:38 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
ebbaf3... Oct 07, 2015, 10:38 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
bfece8... Oct 07, 2015, 10:38 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net