Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
4295da... Aug 01, 2015, 21:09 Tim L VIVO Weill Cornell Medical College Global VIVO
2cb709... Aug 01, 2015, 21:09 Tim L VIVO CU-Boulder VIVO Global
66ae9d... Aug 01, 2015, 21:08 Tim L VIVO Scripps Research Institute VIVO Global
8556f3... Aug 01, 2015, 21:08 Tim L Vivo Northwestern Global VIVO
dbd0bb... Aug 01, 2015, 21:08 Tim L VIVO WUSTL VIVO Global
36ab94... Aug 01, 2015, 21:08 Tim L VIVO Ponce VIVO Global
ce66e7... Aug 01, 2015, 20:59 Tim L vivo2doi REST API: Update object VoID File
ded230... Aug 01, 2015, 20:58 Tim L vivo2doi REST API: Update object VoID File
123459... Aug 01, 2015, 20:55 Tim L vivo2doi
498b50... Aug 01, 2015, 20:52 Tim L vivo2doi
bc4b59... Aug 01, 2015, 20:50 Tim L
121774... Aug 01, 2015, 20:50 Tim L vivo2doi VIVO INFM600 Information Organization Project
d7312a... Aug 01, 2015, 20:50 Tim L vivo2doi REST API: Update object vivo2doi
cd2812... Aug 01, 2015, 20:49 Tim L vivo2doi REST API: Update object vivo2doi
3203e2... Aug 01, 2015, 20:49 Tim L vivo2doi REST API: Update object vivo2doi
3f11a0... Aug 01, 2015, 20:48 Tim L vivo2doi INFM600 Information Organization Project
3b937b... Aug 01, 2015, 20:45 Tim L Social Interactions at 2013 VIVO Conference VIVO #BiblioHack
69737f... Aug 01, 2015, 20:44 Tim L REST API: Create member object
f198a2... Aug 01, 2015, 20:44 Tim L VIVO
dc5e9e... Aug 01, 2015, 18:23 Ryan Shaw PeriodO Period Gazetteer REST API: Update object periodo