Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
ba1797... Oct 30, 2014, 16:49 dr0i hbz UnionCatalog
5ddedb... Oct 30, 2014, 16:49 dr0i hbz UnionCatalog
3ae969... Oct 30, 2014, 16:44 spovog REST API: Update object tax-by-county
94e6c5... Oct 30, 2014, 16:42 Jorge Gracia Ontology Engineering Group (UPM) REST API: Create member object
ea55d9... Oct 30, 2014, 16:42 spovog REST API: Update object tax-by-county
cd2a75... Oct 30, 2014, 16:12 spovog Tax by County spovog
fee775... Oct 30, 2014, 15:42 dr0i hbz UnionCatalog
44e61e... Oct 30, 2014, 14:57 dr0i hbz UnionCatalog REST API: Update object Example of mab2 xml record
ec237d... Oct 30, 2014, 14:56 dr0i REST API: Update object Example of mab2 xml
cfd9b7... Oct 30, 2014, 14:55 dr0i hbz UnionCatalog REST API: Update object Example of mab2 xml
234574... Oct 30, 2014, 14:54 dr0i hbz UnionCatalog REST API: Update object Example of mab2 xml
36f94d... Oct 30, 2014, 14:51 dr0i hbz UnionCatalog REST API: Update object Dump of the hbz union catalog.
dbc8a9... Oct 30, 2014, 14:46 dr0i hbz UnionCatalog
dd0728... Oct 30, 2014, 14:46 dr0i hbz UnionCatalog
b20c41... Oct 30, 2014, 14:45 dr0i hbz UnionCatalog
203d96... Oct 30, 2014, 13:42 Morteza Ansarinia Onto
d3294e... Oct 30, 2014, 12:04 Richard Cyganiak Hogeschool PXL REST API: Delete Member: 067baaa8-fcb8-4941-a25e-278aaef63c09
ef8a0d... Oct 30, 2014, 12:04 Richard Cyganiak Hogeschool PXL REST API: Create member object
9dfa60... Oct 30, 2014, 12:04 Richard Cyganiak REST API: Create member object
22c8ca... Oct 30, 2014, 12:04 Richard Cyganiak Hogeschool PXL