Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
21b21a... Mar 06, 2015, 15:43 Markus Kaindl LOD for Conferences in Computer Science Springer LOD
4b66b4... Mar 06, 2015, 15:17 Rajesh Kumar Gnanasekaran Olympic_medal_winners_list_2000_2012_USA REST API: Update object Olympic medal winners list 2000 - 2012 USA
0ed478... Mar 06, 2015, 15:16 Rajesh Kumar Gnanasekaran
8c65ff... Mar 06, 2015, 13:48 Rajesh Kumar Gnanasekaran Olympic_medal_winners_list_2000_2012_USA REST API: Update object olympic-medal-winners-list-2000-2012-usa
3579b1... Mar 06, 2015, 13:47 Rajesh Kumar Gnanasekaran Olympic_medal_winners_list_2000_2012_USA INFM600 Information Organization Project REST API: Update object olympic-medal-winners-list-2000-2012-usa
b0e96f... Mar 06, 2015, 13:45 Rajesh Kumar Gnanasekaran Olympic_medal_winners_list_2000_2012_USA INFM600 Information Organization Project
523a99... Mar 06, 2015, 11:56 Richard Cyganiak Springer LOD REST API: Delete Member: 067baaa8-fcb8-4941-a25e-278aaef63c09
12d094... Mar 06, 2015, 11:56 Richard Cyganiak Springer LOD REST API: Create member object
78a211... Mar 06, 2015, 11:56 Richard Cyganiak REST API: Create member object
001091... Mar 06, 2015, 11:56 Richard Cyganiak Springer LOD
497ab3... Mar 06, 2015, 11:39 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
8e1f5e... Mar 06, 2015, 11:39 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
058ec2... Mar 06, 2015, 11:39 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
c8ad66... Mar 06, 2015, 11:39 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
f67a3e... Mar 06, 2015, 11:39 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
c59d10... Mar 06, 2015, 11:39 ALIADA project REST API: Update object artium
57f99d... Mar 06, 2015, 11:30 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
2d3b14... Mar 06, 2015, 11:30 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
3f5edc... Mar 06, 2015, 11:30 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
90c033... Mar 06, 2015, 11:30 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org