Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
383ffb... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Foreigners with residence permits - Cizinci s povoleným pobytem cz-ckan-net REST API: Create object foreigners
7eb95b... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Výkazy zisku a ztrát obcí ČR cz-ckan-net REST API: Create object v-kazy-zisku-a-ztr-t-obc---r
7e8e61... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Registered Libraries - Evidované knihovny cz-ckan-net REST API: Create object registered_libraries
293e7a... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Celkové výsledky v XML cz-ckan-net REST API: Create object celkov-v-sledky-v-xml
b5ed04... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Public Contracts - Veřejné zakázky cz-ckan-net REST API: Create object public-contracts-ve-ejn-zak-zky
c3dc01... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Schools in Vysocina region - Školy v kraji Vysočina cz-ckan-net REST API: Create object schools_vysocina_region
355f11... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Private and religion schools of Pilsen region - Soukromé a církevní školy v Plzeňském kraji cz-ckan-net REST API: Create object private_religion_schools_pilsen_region
e53950... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Small protected areas of Central bohemian region - Maloplošná chráněná území Středočeského kraje cz-ckan-net REST API: Create object small_protected_areas_central_bohemian_region
f0b7bd... Nov 27, 2014, 20:56 Ross Jones Subsidies allocated by Central bohemian region - Dotace přidělené Středočeským krajem cz-ckan-net REST API: Create object subsidies_central_bohemian_region
ed0fc1... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Agriculture status report - Zpráva o stavu zemědělství cz-ckan-net REST API: Create object agriculture_status_report
869247... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Schools in Usti region - Školy v Ústeckém kraji cz-ckan-net REST API: Create object schools_usti_region
341c33... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Prague social services grants – Pražské granty v oblasti sociálních služeb cz-ckan-net REST API: Create object social_services_grants_prague
0e1a43... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Wild birds protection - Ochrana volně žijících druhů ptáků cz-ckan-net REST API: Create object wild_birds_protection
35825a... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Czech Trade Inspection Authority controls - Kontroly ČOI cz-ckan-net REST API: Create object czech-trade-inspection-authority-controls-kontroly-oi
728a0c... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Planning of social services by municipalities - Plánování sociálních služeb na obecní úrovni cz-ckan-net REST API: Create object planning_of_social_services_by_municipalities
1c70e2... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones State economy - Hospodaření státu cz-ckan-net REST API: Create object state-economy-hospoda-en-st-tu
06c5eb... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Interakce mezi účinnými látkami cz-ckan-net REST API: Create object interakce-mezi---inn-mi-l-tkami
d23290... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Mikroregions of Pilsen region - Mikroregiony Plzeňského kraje cz-ckan-net REST API: Create object mikroregions_pilsen_region
bfc5fa... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Labour cost regional statistics: South Moravian Region - Regionální statistika ceny práce: Jihomoravský kraj cz-ckan-net REST API: Create object labour_cost_regional_south_moravian_region
39650f... Nov 27, 2014, 20:55 Ross Jones Labour cost regional statistics: Pilsen Region - Regionální statistika ceny práce: Plzeňský kraj cz-ckan-net REST API: Create object labour_cost_regional_statistics_pilsen_region