Administrative boundaries of Spain

Basic reference datasets for Spain.

  • Geodetic vertex
  • Administrative boundaries of Spain at scales 1:1,000,000, 1:200,000 AND 1:25,000
  • A dataset of Spain at the scale 1:1,000,000

Data ja resurssit

Tietoaineistossa ei ole dataa, mikset lisäisi dataa?

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde http://www.idee.es/clientesIGN/wfsClient/index.html?lang=ES

Comments