British Antarctic Survey (BAS) - CLAMP

About

Full details can be found in:

  • Renfrew, I. A. and P. S. Anderson, 2002: The surface climatology of an ordinary katabatic wind regime in Coats Land, Antarctica, Tellus, 54A, 463-484.

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data, hvorfor ikke legge til noen?

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://www.antarctica.ac.uk/met/clamp/

Comments