План государственных закупок ГКНТ РБ на 2011

План государственных закупок Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь на 2011 год. Формат: xls.

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data, hvorfor ikke legge til noen?

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://gknt.org.by/rus/committee/zakupki/

Comments