cities

cities&metropolis,populative statistics

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=23&sobi2Id=76&Itemid=

Comments