Dette er en eldre revisjon av dette datasettet, redigert Jul 20, 2011, 15:27. Det kan være forskjellig fra den nåværende revisjonen.

DBTune.org Artists: Last.fm

Description

This service provides an RDF representation of music artists and their similar artists based on the Last.fm API. Responses are linked with identifiers from package:bbc-music as well as with package:dbtune-musicbrainz.

RDF representations are designed using the Music Ontology and MuSim the music similarity ontology.

Statistics

The size and link statistics are wild guesses. Googling for Last.fm artist pages yields ~5M results. We assume that each one has ~50 triples and one outlink each to package:dbtune-musicbrainz and package:bbc-music.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://dbtune.org/artists/last-fm/
Forfatter Kurt Jacobson
links:bbc-music 5000000
links:dbtune-musicbrainz 5000000
namespace http://dbtune.org/artists/last-fm/
shortname Last.FM artists (DBtune)
triples 250000000

Comments