Eurostat - At risk of poverty rate - Regional Time Series

This is the regional times series dataset of the "At-risk-of-poverty" rate by Eurostat - code "ilc_li41".

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data, hvorfor ikke legge til noen?

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=ILC_LI41
Vedlikeholdes av Velichka Dimitrova

Comments