Open Budget Survey 2006

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi

Comments