OpenCellID

Database over GSM cell/antenna positions.

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data, hvorfor ikke legge til noen?

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://www.opencellid.org/

Comments