Open History - Japanese History Documentation Project

Collection of articles - mostly about Japanese history.

Started in 2001 and last updated in 2006-09-18.

Data og ressurser

Dette datasettet har ingen data, hvorfor ikke legge til noen?

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://www.openhistory.org/
Forfatter Chris Spackman
Versjon 0.3.4 - 2006

Comments