ERA - Australian Research Council publication ratings (RKBExplorer)

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Felt Verdi
Kilde http://era.rkbexplorer.com
Forfatter Hugh Glaser
links:dbpedia 543
namespace http://era.rkbexplorer.com/id/
shortname ERA (RKBExplorer)
triples 157376

Comments