Arkivhistorikk

Revisjon Tidsstempel Forfatter Enhet Loggmelding
c458a8... Oct 22, 2014, 07:33 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
8a1b03... Oct 22, 2014, 07:33 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
0dbac3... Oct 22, 2014, 07:33 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object None
0483a1... Oct 22, 2014, 07:16 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
1b1696... Oct 22, 2014, 07:16 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
28d288... Oct 22, 2014, 07:16 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object None
9ca6d9... Oct 22, 2014, 07:15 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
1013b1... Oct 22, 2014, 07:15 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
c79e60... Oct 22, 2014, 07:15 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object None
e3fa21... Oct 22, 2014, 07:12 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
2de207... Oct 22, 2014, 07:12 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
3983ea... Oct 22, 2014, 07:12 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object None
58da44... Oct 22, 2014, 07:12 Robert Forkel CLLD-afbo CLLD REST API: Create object clld-afbo
9927f8... Oct 21, 2014, 16:06 Martin Brümmer CLLD-WALS
1e3ece... Oct 21, 2014, 12:51 Martin Brümmer World Atlas of Language Structuctures (WALS) Online
52ee65... Oct 21, 2014, 12:50 Martin Brümmer CLLD-WALS
922ea9... Oct 21, 2014, 12:50 Martin Brümmer World Atlas of Language Structuctures (WALS) Online
dfc19d... Oct 21, 2014, 11:29 Robert Forkel CLLD-WALS
0358c1... Oct 21, 2014, 09:57 Robert Forkel CLLD-WALS
7bf162... Oct 21, 2014, 09:50 Robert Forkel CLLD-phoible