Revisjon: 90901b5c-aed7-438c-b486-3c15cb840e25

Forfatter: www.ckan.net

Tidsstempel: Aug 23, 2012, 18:49

Loggmelding:

REST API: Update object

Endringer

Datasett

Datasettets stikkord

Grupper