Historia zmian

Wersja Czas Autor Obiekt Wiadomość w logu
0214c7... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Nomenclature of countries (CZEM) - Číselník zemí (CZEM) cz-ckan-net REST API: Create object nomenclature_of_countries_czem
e592d4... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Schools in Central bohemian region - Školy ve Středočeském kraji cz-ckan-net REST API: Create object schools_central_bohemian_region
f3448a... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Statistics sheet for insolvency proceedings - Statistický list pro insolvenční řízení cz-ckan-net REST API: Create object statistics_sheet_for_insolvency_proceedings
2aef62... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones OPDP aswers on council videos - Odpovědi ÚOOÚ - stanoviska k videozáznamům ze zastupitelstev cz-ckan-net REST API: Create object opdp-aswers-on-council-videos-odpov-di-oo-stanoviska-k-videoz-znam-m-ze-zastupitelstev
1fa622... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Overview of land registry expenses - Přehled finančních prostředků vynaložených pozemkovými úřady cz-ckan-net REST API: Create object overview_of_land_registry_expenses
285968... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Airport traffic Czech republic - Výkony letišť ČR cz-ckan-net REST API: Create object airport_traffic_czech_republic
e81482... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Housing support programs 2011 - Programy podpory bydlení 2011 cz-ckan-net REST API: Create object housing_support_2011
074b52... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Demografie cz-ckan-net REST API: Create object demografie
914674... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Slovník CPV 2008 - Common Procurement Vocabulary 2008 cz-ckan-net REST API: Create object slovn-k-cpv-2008---common-procurement-vocabulary-2008
72b2ba... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones South Bohemian Region driving schools - Autoškoly v Jihočeském kraji cz-ckan-net REST API: Create object south_bohemian_region_driving_school
520527... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones List of project compliers of Olomouc region - Seznam zpracovatelů projektů Olomouckého kraje cz-ckan-net REST API: Create object project_complier_olomouc_region
edff19... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Prague tourism grants – Pražské granty na cestovní ruch cz-ckan-net REST API: Create object prague_tourism_grants
f54b1d... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones State employment policy spendings - Výdaje na státní politiku zaměstnanosti cz-ckan-net REST API: Create object state_employment_policy_spendings
844bfc... Nov 27, 2014, 20:57 Ross Jones Evidence of territorial planning in the South Moravian Region completion - Evidence rozpracovanosti územního plánování v Jihomoravském kraji cz-ckan-net REST API: Create object territorial_planning_south_moravian_region
644252... Nov 27, 2014, 20:57 Ross Jones Labour cost regional statistics: Hradec Kralove Region - Regionální statistika ceny práce: Královehradecký kraj cz-ckan-net REST API: Create object labour_cost_regional_statistics_hradec_kralove_region
97c9cc... Nov 27, 2014, 20:57 Ross Jones The structure of the Czech Republic - Struktura území České republiky cz-ckan-net REST API: Create object the_structure_of_the_czech_republic
99ca55... Nov 27, 2014, 20:57 Ross Jones Statement of summarily in the prosecution of criminal activities of the police, BIS and UZSI - Výkaz pro zkrácené přípravné řízení na státním zastupitelství o trestné činnost příslušníků policie, BIS a ÚZSI cz-ckan-net REST API: Create object statement_of_summarily_in_the_prosecution_of_criminal_activities_of_the_police
3808a1... Nov 27, 2014, 20:57 Ross Jones Labour cost regional statistics: Liberec region - Regionální statistika ceny práce: Liberecký kraj cz-ckan-net REST API: Create object labour_cost_regional_statistics_liberec
e8de0d... Nov 27, 2014, 20:57 Ross Jones Obce, okresy a kraje České republiky cz-ckan-net REST API: Create object obce--okresy-a-kraje--esk--republiky
d825de... Nov 27, 2014, 20:57 Ross Jones Schools in Olomouc region - Školy v Olomouckém kraji cz-ckan-net REST API: Create object schools_olomouc_region