Histórico de Revisões

Revisão Registro de tempo Autor Entidade Mensagem de Log
9f4fb2... Sep 03, 2015, 17:04 Radim Štandl Mereni Kvality Ovzdusi
8997a4... Sep 03, 2015, 17:03 Radim Štandl Uzavírky v Brně
b0925a... Sep 03, 2015, 17:03 Radim Štandl Parcelní kresba města Brna
e9bf7f... Sep 03, 2015, 17:03 Radim Štandl Svozove vozy - Sako
253e6e... Sep 03, 2015, 17:02 Radim Štandl MMB RR 2015
54ae43... Sep 03, 2015, 17:02 Radim Štandl Správní členění města Brna
9fdc5f... Sep 03, 2015, 17:02 Radim Štandl Cenové mapy města Brna
9bccab... Sep 03, 2015, 17:01 Radim Štandl Vrstevnice na území města Brna
777a9d... Sep 03, 2015, 17:01 Radim Štandl Lokality brownfields města Brna
13476d... Sep 03, 2015, 17:01 Radim Štandl Sběrná střediska odpadů města Brna
211ae4... Sep 03, 2015, 17:01 Radim Štandl Městské zóny města Brna
bff6e9... Sep 03, 2015, 17:00 Radim Štandl Revíry Městské policie Města Brna
da9dea... Sep 03, 2015, 17:00 Radim Štandl Kontejnery a stanoviště kontejnerů města Brna
5e3dcc... Sep 03, 2015, 17:00 Radim Štandl Záplavová území města Brna
de7337... Sep 03, 2015, 17:00 Radim Štandl Adresní body města Brna
bd4018... Sep 03, 2015, 16:59 Radim Štandl Adresní body v Brně JSON
48832b... Sep 03, 2015, 16:59 Radim Štandl Hřbitovy v Brně
f9a9d0... Sep 03, 2015, 16:55 Radim Štandl Odpady v Brně
7a9409... Sep 03, 2015, 16:54 Radim Štandl Cenová mapa č. 6 města Brna
1320cf... Sep 03, 2015, 16:54 Radim Štandl Cenová mapa č. 8 města Brna