Histórico de Revisões

Revisão Registro de tempo Autor Entidade Mensagem de Log
76bc49... Nov 28, 2014, 09:45 V de Boer IATI as Linked Data REST API: Update object GIT repository for data dump
1a6544... Nov 28, 2014, 09:45 V de Boer IATI as Linked Data REST API: Update object iati-as-linked-data
b1a5bc... Nov 27, 2014, 21:01 Ross Jones Câmbio Open Knowledge Brasil REST API: Create object cambio
67cd91... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Nomenclature of districts(LAU) - ČÍSELNÍK OKRESŮ(LAU) cz-ckan-net REST API: Create object nomenclature_of_districts_lau
a2e227... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Central bohemian region towns - Města Středočeského kraje cz-ckan-net REST API: Create object towns_central_bohemian_region
224a2a... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Veřejné zakázky městské části Praha 8 cz-ckan-net REST API: Create object zakazky-mc-praha-8
0214c7... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Nomenclature of countries (CZEM) - Číselník zemí (CZEM) cz-ckan-net REST API: Create object nomenclature_of_countries_czem
e592d4... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Schools in Central bohemian region - Školy ve Středočeském kraji cz-ckan-net REST API: Create object schools_central_bohemian_region
f3448a... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Statistics sheet for insolvency proceedings - Statistický list pro insolvenční řízení cz-ckan-net REST API: Create object statistics_sheet_for_insolvency_proceedings
2aef62... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones OPDP aswers on council videos - Odpovědi ÚOOÚ - stanoviska k videozáznamům ze zastupitelstev cz-ckan-net REST API: Create object opdp-aswers-on-council-videos-odpov-di-oo-stanoviska-k-videoz-znam-m-ze-zastupitelstev
1fa622... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Overview of land registry expenses - Přehled finančních prostředků vynaložených pozemkovými úřady cz-ckan-net REST API: Create object overview_of_land_registry_expenses
285968... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Airport traffic Czech republic - Výkony letišť ČR cz-ckan-net REST API: Create object airport_traffic_czech_republic
e81482... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Housing support programs 2011 - Programy podpory bydlení 2011 cz-ckan-net REST API: Create object housing_support_2011
074b52... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Demografie cz-ckan-net REST API: Create object demografie
914674... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Slovník CPV 2008 - Common Procurement Vocabulary 2008 cz-ckan-net REST API: Create object slovn-k-cpv-2008---common-procurement-vocabulary-2008
72b2ba... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones South Bohemian Region driving schools - Autoškoly v Jihočeském kraji cz-ckan-net REST API: Create object south_bohemian_region_driving_school
520527... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones List of project compliers of Olomouc region - Seznam zpracovatelů projektů Olomouckého kraje cz-ckan-net REST API: Create object project_complier_olomouc_region
edff19... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones Prague tourism grants – Pražské granty na cestovní ruch cz-ckan-net REST API: Create object prague_tourism_grants
f54b1d... Nov 27, 2014, 20:58 Ross Jones State employment policy spendings - Výdaje na státní politiku zaměstnanosti cz-ckan-net REST API: Create object state_employment_policy_spendings
844bfc... Nov 27, 2014, 20:57 Ross Jones Evidence of territorial planning in the South Moravian Region completion - Evidence rozpracovanosti územního plánování v Jihomoravském kraji cz-ckan-net REST API: Create object territorial_planning_south_moravian_region