Revízia: 1d9f5267-5edd-451c-a027-839f6c6ec571

Autor: Anja Jentzsch

Časový údaj: Jul 22, 2011, 14:27

Správa logu:

REST API: Update object geowordnet

Zmeny

Datasety

Tagy datasetov

Skupiny