História revízií

Revízia Časový údaj Autor Prvok Správa logu
66f252... Oct 08, 2015, 15:02 Daniel Fowler Centro Studi PIM REST API: Delete Member: a3e8a44a-bf78-4bb3-9142-d939fd216ba4
ebb14d... Oct 08, 2015, 15:01 Daniel Fowler Centro Studi PIM REST API: Create member object
bb5564... Oct 08, 2015, 15:01 Daniel Fowler Centro Studi PIM REST API: Create member object
12d139... Oct 08, 2015, 15:01 Daniel Fowler Centro Studi PIM REST API: Create object centrostudipim
86ad84... Oct 08, 2015, 12:30 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
122b4e... Oct 08, 2015, 12:30 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
e029d7... Oct 08, 2015, 12:30 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
8a8801... Oct 08, 2015, 12:29 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
f14351... Oct 08, 2015, 12:29 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
2eb4e3... Oct 08, 2015, 12:29 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
c2effd... Oct 08, 2015, 12:29 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
16b8e3... Oct 08, 2015, 12:29 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
8fb410... Oct 08, 2015, 12:29 ALIADA project REST API: Update object artium
decb65... Oct 08, 2015, 12:23 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
299750... Oct 08, 2015, 12:23 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
93cdbb... Oct 08, 2015, 12:22 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
d7b337... Oct 08, 2015, 12:22 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
c29dbf... Oct 08, 2015, 12:22 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
7517e3... Oct 08, 2015, 12:22 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net
2189e9... Oct 08, 2015, 12:22 ALIADA project aliada-scanbit-net REST API: Update object aliada-scanbit-net