História revízií

Revízia Časový údaj Autor Prvok Správa logu
780661... May 25, 2015, 14:59 samleon DRC Timber Trade Tracker Data
cc16db... May 25, 2015, 14:58 samleon DRC Timber Tracker
ade388... May 25, 2015, 14:37 samleon DRC Timber Trade Tracker Data
179c59... May 25, 2015, 14:35 samleon DRC Timber Trade Tracker Data
efa6e6... May 25, 2015, 14:34 samleon DRC Timber Trade Tracker Data REST API: Update object DRC Timber Tracker Data
be4fc8... May 25, 2015, 14:33 samleon DRC Timber Trade Tracker Data
f51d73... May 25, 2015, 14:30 samleon DRC Timber Tracker
adc5f2... May 25, 2015, 10:37 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
e8e4ef... May 25, 2015, 10:37 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
4dcb47... May 25, 2015, 10:36 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
240dc2... May 25, 2015, 10:36 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
284f8f... May 25, 2015, 10:36 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
02a95c... May 25, 2015, 10:36 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
0606b1... May 25, 2015, 10:35 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
636498... May 25, 2015, 10:35 ALIADA project REST API: Update object artium
64f322... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
a04cec... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
e60ffe... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
976f33... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
7954b6... May 25, 2015, 10:18 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org