No preview available.
Det finns ingen hanterare, så kallad handler, för datatypen: xlsx.

Ytterligare information

Fält Värde
Senast uppdaterad Sep 06, 2011
Skapad unknown
Format xlsx
Licens Annan (grupp)
formatxlsx
id37b9ee47-14b2-480e-a1d8-d128241e38bb
resource group id1aea1f22-4678-9416-618a-cbeda42bf8fc
revision id14799023-701f-4150-b506-e8ffcd553225
revision timestampSeptember 6, 2011
stateactive