Version: 50d4b955-eabd-45e0-8b11-390fdbca2dd3

Skapare: www.ckan.net

Tidsstämpel: May 28, 2012, 18:20

Loggmeddelande:

REST API: Update object openspending-data.csv

Ändringar

Dataset

Taggar för dataset

Grupper