Postal codes Italy (LinkedOpenData.it)

List of postal codes in Italy. Includes street names, city and administrative regions.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник cap-italia-rdf
Автор Linkedopendata.it
Отговорник по поддръжка Linkedopendata.it
Версия 1.0
Last Updated октомври 10, 2013, 20:11 (UTC)
Създаден февруари 9, 2011, 17:11 (UTC)
namespace http://data.linkedopendata.it/cap/resource/
triples 436603
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus