История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
0697dc... октомври 10, 2013, 19:26 (Etc/UTC) None None
2c035d... януари 17, 2012, 13:34 (Etc/UTC) OKFN REST API: Update object 2008_total_facility_ghg_emissions_by_gas
e1974a... декември 15, 2011, 18:59 (Etc/UTC) OKFN REST API: Create object 2008_total_facility_ghg_emissions_by_gas