История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
ecaffa... октомври 10, 2013, 19:50 (Etc/UTC) None None
f2f5b1... януари 17, 2012, 13:34 (Etc/UTC) OKFN REST API: Update object atlasofcanada1000000nationalframeworksdatarailnetwork
e51c38... декември 15, 2011, 19:00 (Etc/UTC) OKFN REST API: Create object atlasofcanada1000000nationalframeworksdatarailnetwork