История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
642e79... октомври 10, 2013, 20:19 (Etc/UTC) None None
4faef0... януари 17, 2012, 13:36 (Etc/UTC) OKFN REST API: Update object clothingindustriesenergyuseghgemissions
ba1800... декември 15, 2011, 19:02 (Etc/UTC) OKFN REST API: Create object clothingindustriesenergyuseghgemissions