История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
229d81... октомври 10, 2013, 21:06 (Etc/UTC) None None
25f83b... август 10, 2011, 13:03 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object go_annotations_from_ncbi_and_ebi
3839d1... август 10, 2011, 12:49 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object go_annotations_from_ncbi_and_ebi
871312... ноември 12, 2009, 22:30 (Etc/UTC) jwyg
788d55... октомври 30, 2009, 17:59 (Etc/UTC) http://davidread.myopenid.com/ REST API: Update object go_annotations_from_ncbi_and_ebi
811385... октомври 27, 2009, 19:01 (Etc/UTC) http://ckan-admin.myopenid.com/ REST API: Create object go_annotations_from_ncbi_and_ebi